Kerator - Overdenture Attachment Systems

O-Ring je zastaralý systém, který by měl být opuštěn, neboť obě jeho části selhávají. Kulová hlavička v závislosti na kvalitě výroby se dříve či později zmenší a musí být vyměněna - není to ale patrné na první pohled a je někdy dost práce přijít na to, proč práce selhává. Elastická retence na straně druhé (plast, gumička) se opotřebuje nárazy kovu ještě rychleji a musí být vyměňována. Jakmile překročí nerovnoběžnost kulové hlavičky a vrchního dílu 8 stupňů, efekt se dále snižuje.

Kerator je nápodobou systému Locator. Plast zapadá do plastu složitou strukturou, která zajišťuje mnohem lepší držení a po delší dobu. Systém počítá s mnohem většími nerovnoběžnostmi (disparalelitami), než o –ringu, což pomáhá zachraňovat nepřesnosti při zaváděním implantátů, kterým se často nelze vyhnout.