RBM povrch

RBM povrch

Pro vhojení implantátu, sekundární stabilitu, je kriticky důležitý povrch, který musí být přesně tak  hrubý, aby odpovídal velikostí osteoblastům. Ty vytvoří v okolí kost. Existuje několik metod , jak toho dosáhnout- leptání kyselinami, zásadami, nanášení plasmy a otryskávání. Právě využití mikročásteček k otryskání vzduchem o vysokém tlaku je principem povrchu RBM. Nespornou výhodou je, že nedochází ke kontaktu s agresivními chemikáliemi a tak odpadá riziko přetrvávající kontaminace. Písky k otryskávání jsou vybírány z těch, které zlepšují vhojování implantátu, tím vzniká povrchová mikrovrstva, která je následně využita ke stavbě kosti. Výsledkem je vysoce účinný a hlavně bezpečný povrch.